پست های برچسب: آستان قدس رضوي

04.28.2009

«پترو پارس» به شخص حقيقي واگذار شد هاشمي نسب كيست و چه شركتي را نمايندگي مي كند؟

جمهوریت: بنابر اطلاع از منابع موثق، پاكتهاي پيشنهادي براي خريد ٥١ درصد از سهام پتروپارس روز گذشته باز شد و در ميان گزينه‌هاي مختلف شخصي به نام «هاشمي نسب» توانست از ديگر پيشنهادها سبقت بگيرد. منابع آگاه گزارش مي‌دهند ٥١ درصد از سهام پتروپارس به قيمت ٢١٠ ميليون دلار به اين شخص فروخته شده است. […]

Free Blog Themes and Blog Templates