بایگانی در بخش: دانشجویی

12.30.2008

بازجوي اطلاعات ، يكي از اعضاي سابق انجمن اسلامي دانشجويان همدان را براي «گفتگو» احضار كرد.

12.29.2008

اخراج یک استاد در دانشگاه کاشان و بیانیه اعتراضی انجمن اسلامی دانشگاه کاشان در این خصوص

12.26.2008

پس از دو روز، گردهمایی دانشجویان داروسازی شیراز با پیروزی پایان یافت

12.23.2008

اعتراض دانشجویان دانشگاه مازندران به مرگ دو دانشجوی دختر این دانشگاه

12.22.2008

ادامه سرکوب در دانشگاه شیراز: احضار ۱۹ دانشجوی دیگر به کمیته انضباطی و افزایش تعداد دانشجویان احضاری به ۳۵ نفر

12.20.2008

دانشگاه یا زندان

12.18.2008

دانشجویان شریف و “رئیس جمهور شفاف”

12.16.2008

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران: دموکراسی خواهان تهران در برنامه خاتمی شرکت نکردند

12.15.2008

توطئه ای گسترده علیه دانشجویان در حال برنامه ریزی است

12.15.2008

۱۰ پرسش انجمن اسلامی دموکراسی خواه دانشگاه تهران از خاتمی: اگر پاسخ شما به این ۱۰ پرسش منفی است نیایید

Free Blog Themes and Blog Templates