پست های برچسب: آماری

02.15.2009

گزارش آماری روحانی از واقعیات اقتصادی کشور به‌رغم شعارها

شهاب نیوز: در حالی که مقامات ارشد دولت نهم با ارایه آمارهایی که معلوم نیست از کجا به دست آمده ادعا می‌کنند طی سه سال گذشته وابستگی دولت به نفت شدیداً کاهش پیدا کرده، بیکاری زیر 10 درصد رسیده، رشد اقتصادی و شاخص کل بورس در وضعیت بسیار مناسبی است، عدالت اجتماعی بیشتر شده، انقجار […]

Free Blog Themes and Blog Templates