پست های برچسب: اخلاقی

03.26.2012

«جامعه‌ ايران در سراشيبی انحطاط اجتماعی و اخلاقی»

رادیوفردا: تصويری که امروز رسانه‌های دولتی و شبه دولتی جمهوری اسلامی از جامعه‌ ايران به صورت پراکنده عرضه می کنند- با همه‌ی اصراری که بر سفيد نمايی در داخل و سياه نمايی در خارج کشور دارند- جامعه‌ای است که از هر جهت در سراشيبی و انحطاط است. کافی است قطعات اطلاعات عرضه شده در رسانه‌های […]

02.23.2009

رسوائی اخلاقی گسترده رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان و شرکا

پیک ایران: گزارش دريافتی : دکتر طیب ق رئیس علوم پزشکی کردستان با دستیاری دکتر ک متخصص بیهوشی و دکتر مهدی ط معاون آموزشی از سال 1385 در شهرک بهاران سنندج خانه ای تحت پوشش واحد فرهنگی حراست دانشگاه اجاره نموده و دختران بی پناه دانشجو را در ازاء نمره مورد تجاوز فرار داده اند […]

Free Blog Themes and Blog Templates