پست های برچسب: اسفندگان

02.19.2012

بیدمشک گل ویژه اسفندگان نیست! گل پلنگ مشک، نماد جشن اسفندگان

ایران‌نامه: شاهین سپنتا «اسفند» یا « اسپند» در فارسی، «سپندارمت» یا «سپندارمد» در پهلوی و «سپَنتَ آرمَیتی» در گات‌ها یکی از فروزه‌های اهورامزدا و در اوستای نو نام یکی از امشاسپندان است که در جهان مینُوی نماد دوستداری و بردباری و فروتنی اهورامزدا و در این جهان نگهبان زمین و باروری و سرسبزی آن است. […]

02.10.2010

نظر تعدادي از استادان ايران‌شناس در باره زمان درست جشن اسفندگان

میرات فرهنگی: هر ساله به هنگام جشن‌هاي ملي، تفاوت نظرهايي در باره زمان درست آنها پيش مي‌آيد. با توجه به نظر استادان ايران شناس که همگي متفق‌القول هستند، مشخص مي شود که زمان جشن‌ها مي‌بايد با گاهشماري ملي و رسمي ايران تعيين شود و بکارگيري گاهشماري يزدگردي درست نيست. جشن اسفندگان خبرگزاري ميراث فرهنگي_ گروه […]

Free Blog Themes and Blog Templates