پست های برچسب: اسماعیل کوثری

11.5.2012

نماینده تهران؛ احمدی نژاد پایش را از بیش از حد دراز کند برخورد می کنیم

مسیح علینژاد: اسماعیل کوثری نماینده تهران در گفتگو با مسیح علی نژاد روزنامه نگار، می گوید: نامه نگاری های میان رییس دولت و رییس قوه قضاییه، اختلاف دو شخص است، اختلاف رییس دو قوه است که رسانه ها بزرگش کردند و متاسفانه خود آقایان هم هی بیخودی به این مساله می پردازند. این عضو کمیسیون […]

Free Blog Themes and Blog Templates