پست های برچسب: اشرف کلهر

02.27.2009

گزارش: آينده مجازات سنگسار و هرج و مرج در قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران

صدای آمریکا: اشرف کلهر، چهل ساله و مادر چهار فرزند که اجرای حکم سنگسارش دو سال و نیم پیش از سوی آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، متوقف شده بود، علیرغم نامه رییس قوه قضاییه مبنی بر عفو وی، با رد درخواست عفو از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی مواجه شده است. گفته ميشود پرونده وی […]

Free Blog Themes and Blog Templates