پست های برچسب: اغتشاشگر

08.19.2009

طنز : يک مصاحبه خواندنی با یک اغتشاشگر به سبک خبرگزاری…

پیک ایران: مصطفی محمودیان در آی طنز نوشت: توضیح: در پی ورشکستگی مالی سایت آی طنز از سوی برخی دلسوزان تصمیم پیشنهاد شد این رسانه تا مدتی به “همکاری” بپردازد بلکه شاید با گرفتن کمک‌های بلاعوضی که برای روزهای مبادا به رسانه‌های درست و حسابی اختصاص داده می‌شود؛ این رسانه‌ی نوپا از پا نیفتد. در […]

Free Blog Themes and Blog Templates