پست های برچسب: انتصابات

04.30.2009

به فرموده امام امت: همه با هم، مثل بز، پای صندوق رای!

بازتاب: رهبر انقلاب در دیدار پرستاران، معلمان و کارگران: مردم انتخاباتی می‌آفرینند که دشمن را خشمگین کند بارها اتفاق افتاده است که نتیجه انتخابات به ضرر جناحی که روی کار بوده تمام شده است، پس چگونه ممکن است کسی انتخابات در ایران را زیر سؤال ببرد؟ ایشان تأکید کردند: انشاءالله همه ملت ایران، به کوری […]

03.27.2009

شبه کاريزمای کهنه! الف. ع. خ

گویانیوز: با انصراف خاتمی از کانديداتوری رياست جمهوری «مناسک انتصابات» در ايران شکل تازه ای به خود گرفته است. تجربه نشان می دهد که سهامداران حکومت در ايران، برای گرم کردن «مناسک انتصابات» از هر شيوه ای(حيله ای) بهره می برند تا مردم را به شکل آرام و «بی خطر!» در صحنه وارد کنند. چرا […]

Free Blog Themes and Blog Templates