پست های برچسب: انحطاط

03.26.2012

«جامعه‌ ايران در سراشيبی انحطاط اجتماعی و اخلاقی»

رادیوفردا: تصويری که امروز رسانه‌های دولتی و شبه دولتی جمهوری اسلامی از جامعه‌ ايران به صورت پراکنده عرضه می کنند- با همه‌ی اصراری که بر سفيد نمايی در داخل و سياه نمايی در خارج کشور دارند- جامعه‌ای است که از هر جهت در سراشيبی و انحطاط است. کافی است قطعات اطلاعات عرضه شده در رسانه‌های […]

Free Blog Themes and Blog Templates