پست های برچسب: اکوادور

08.20.2012

استمداد ملکه انگلستان از خامنه‌ای برای تسخیر سفارت اکوادور

خودنویس: به دنبال تجربه موفقیت آمیز تبادل زوّار بین ایران و سوریه برای مهار بحران‌های داخلی‌ دو کشور، ملکه انگلستان نیز تقاضای مشابهی از ایران کرده اما به جای زائر تقاضای دانشجو نموده است؛ در بخشی از این تقاضا آمده است: خامنه‌ای‌ مثل بچه خود من است من او را از بچگی‌ بزرگ کرده‌ام واکنون […]

Free Blog Themes and Blog Templates