پست های برچسب: بلاترین

02.28.2009

عکس بدون شرح: بالاترین هک شده؟!

وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه: آیا بالاترین راه افتاده؟ جواب خیر است، اما… اما 19 بازدید کننده تنها در یک روز (13 فوریه) از بالاترین به وبلاگ من اومده اند، فکر نمی کنم مدیرای بالاترین اینقدر بیکار باشند که فقط در یک روز 19 بار بیان وبلاگ!! پس این چه کسی است که داره لینکهای داخل […]

Free Blog Themes and Blog Templates