پست های برچسب: بوی حلوا

09.29.2011

گویا بوی حلوای جمهوری اسلامی دارد می‌آید!: یادداشتی در ارتفاع سی هزار بایی!

مهدی خزعلی: دوستان سلام از تاخير در نوشتن عذر مي خواهم، حق داريد كله مند باشيد، در سختي ها دعايتان بدرقه راهم است و در رفع كرفتاري، بايد شما را از دلنكراني دراورم، راستش همه جيز طوفاني درست شد و غير منتظره! فرصت كم بود و يك سر ىاشتم و هزار سودا! اولاَ : با […]

Free Blog Themes and Blog Templates