پست های برچسب: بیو

01.1.2011

E10 بنزین بیو

وبلاگ فرهنگی صنعتی: از امروز اول ژانویه سال 2011 ، چهارده هزار واحد از پمپ بنزینهای آلمان گونه جدید سوخت خودرو یعنی بنزین بیو را برای مشتریان خویش به بازار عرضه میدارند. بخاطر وضع مالیات بیشتر دولت بر روی بیواتانول، بهای بنزین جدید پنج درصد از بنزین سوپر معمولی بیشتر است و قابل ذکر میباشد […]

Free Blog Themes and Blog Templates