پست های برچسب: تجزیه

10.3.2012

هدف تجزیه کشورهای خاورمیانه بقصد مهار کامل و بردن ثروتهای نفت و گاز آنها است

انقلاب اسلامی: از انقلاب بدین سو، تجزیه طلبان در خدمت قدرت خارجی بوده اند و امروز آشکارا خود را به خدمت امریکا و اسرائیل در آورده اند. مرتب هشدار داده می شود که هدف تجزیه کشورها بقصد مهار کامل آنها و بردن و خوردن ثروتهای آنها است. اینک کارشناسان غرب که خود را در خدمت […]

09.26.2012

خامنه ای و احمدی نژاد در نزاع و امریکا حاضر در مرزهای ایران: ❊ سیاست تجزیه ایران، از جمله از راه ایجاد تخاصم میان رﮊیمهای ایران و آذربایجان:

انقلاب اسلامی: دو سند زیر که ویکیلیکس انتشار داده است، گویا هستند: ◀ تاریخ سند 27 فوریه 2011 از: (فرد) برتون به: لورن گودریچ و لیست محفوظ «تا بحال هیچ چیز در باره ملاقات ها مسجل نشده است. (بزودی) باید نام افراد شرکت کننده در جلسات بدستم برسد. باکو، استانبول و دوبی، علاوه بر سفر […]

Free Blog Themes and Blog Templates