پست های برچسب: تخريب

11.15.2010

تخريب و تاراج: سياست‌های جمهوری اسلامی در حوزه‌ ميراث فرهنگی

رادیوفردا: ميراث فرهنگی ايران از منظر نظام جمهوری اسلامی به دو مقوله تقسيم می شوند: بخشی که با تاريخ اسلام و شيعه در آميخته و قابل بهره برداری برای رژيم موجود است و بخشی ديگر (به ويژه پيش از اسلام) که ربطی به اين تاريخ ندارد. در مقوله اول، سرمايه گذاری جهت تعمير و نگهداری […]

02.21.2009

پس از دو سال و نیم غیبت: عبدالكریم سروش به ایران آمد

خُسن آقا: حتما اومده برای کمک به جلوگیری از سرنگون شدن رژیم! آفتاب: این روشنفكر شناخته شده ایرانی، اكنون به تدریس اسلام و اندیشه سیاسی در دانشگاه جورج تاون آمریكا مشغول است مطابق نظرسنجی‌ای که تابستان امسال مجله آمریکایی «فارن پالیسی» و نشریه بریتانیایی «پراسپکت»، از خوانندگان خود برای انتخاب صد «روشنفکر مردمی» انجام داده […]

Free Blog Themes and Blog Templates