پست های برچسب: تقویم

04.1.2009

خیام و بنیان‌گذاری گاه‌شمار ایرانی

رادیوفردا: در هر گوشه‌ای از جهان ، ايرانيان فرا رسيدن بهار را همراه با نوروز جشن می‌گيرند. نوروز که پديده‌ای متعلق به پيشينيان در گذشته‌های بسيار دور است. هر سال، از آغاز تا پايان، ۳۶۵ روز و پنج ساعت و ۴۹ دقيقه را می‌پيمايد تا پس از افول زمستان، طلوع بهاران را به سال جانشين […]

Free Blog Themes and Blog Templates