پست های برچسب: جریمه رانندگی

04.9.2009

پیشنهاد انصار حزب الله: جریمه سرعت برای خانم های بدحجاب

خبرنامه امیرکبیر: اگر ناجا همان جرائمی را که برای یکی دو کیلومتر افزایش سرعت در نظر می‌گیرد، برای راکبین خودروهایی که با بی حجابی، رفتارهای زننده و کثیف جنسی و استفاده از موسیقی های مبتذل با صداهای گوش خراش، قوانین الهی و اخلاق و حیا و عفت جامعه را به تمسخر گرفته و زیر پا […]

Free Blog Themes and Blog Templates