پست های برچسب: حسین درخشان

12.4.2009

The Blogfather and the Spy: The “secret witness” in Tehran’s show trials may be the man who started Iran’s blogging revolution

By Christopher Dickey | Newsweek Web Exclusive: Hossein Derakhshan, the liberal former Iranian blogger and progenitor of Iran’s online community, is thought to be aiding the government’s crackdown. A central figure in what is supposed to be a vast international conspiracy to overthrow the Iranian regime has been officially invisible until now. The information he […]

11.27.2009

خبر اختصاصی رویداد از وضعیت حسین درخشان ؛ حسین درخشان : تنها دو خواسته دارم

رویداد: به گزارش خبرنگار رویداد حسین درخشان وبلاگ نویس زندانی که بیش از یکسال است از وضعیت او خبر موثقی در دست نیست در شرایط بسیار خطرناکی قرار دارد. وی که حداقل مدت 8 ماه را در انفرادی سپری کرده به علت فشارهای روحی ناشی از بازجویی و شکنجه های مختلف دچار آسیب های جدی […]

Free Blog Themes and Blog Templates