پست های برچسب: خردجال

04.16.2009

خر دجال انتخاباتی!

عکس : سفر احمدی‌نژاد به کرمان تصاویر را در پیک ایران ببینید.

Free Blog Themes and Blog Templates