پست های برچسب: خشایار دیهیمی

12.5.2012

خشایار دیهیمی: مهراوه دختر ما را غیرقانونی محکوم کرده اند /من این دادیار و رئیسش و روسای رئیسش را به محکمه خواهم کشاند

فعالان در تبعید : بنا بر گزارشهای رسیده به ” کمپین صلح فعالان در تبعید ” خشایار دیهیمی مترجم و ویراستار آثار فلسفی‌؛ در حمایت از خواسته های نسرین ستوده ؛ وکیل زندانی در رابطه با ابطال حکم غیر قانونی فرزندش مهراوه در صفحه فیس بوکش نوشت : می خواستم و می خواهم شهروند باشم […]

Free Blog Themes and Blog Templates