پست های برچسب: خشکسالی

03.31.2009

سیل در استان فارس هفت قربانی گرفت

خُسن آقا: بی کفایتی حکومتگران باعث شده است که یک سال خشکسالی مردم را عاصی کند یک سال سیل. در دنیای پیشرفته امروزی این مشکلات اصلا معنی ندارد! پیک ایران: مهر: معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان فارس از غرق شدن هفت نفر در پی بروز سیل در این استان خبر داد. علی اسدپور پیش از […]

Free Blog Themes and Blog Templates