پست های برچسب: دانشگاه زنجان

02.8.2009

معاون فاسد دانشگاه زنجان تبرئه شد

خبرنامه امیرکبیر: معاون متجاوز دانشگاه زنجان که با افشای فساد اخلاقیش باعث دردسر بسیار وزارت علوم شد، توسط دادگاه تجدید نظر از حکم اولیه تبعید تبرئه شد. رئیس دادگستری استان زنجان در گفت‌‏وگو با ایلنا گفته است: “از سوی دادگاه بدوی، معاون وقت دانشگاه زنجان به تبعید نیز محکوم شده بود که دادگاه تجدیدنظر این […]

Free Blog Themes and Blog Templates