پست های برچسب: دهدشت

01.4.2009

گزارشی از سانسور شديد خبري جنايت دهدشت؛ در “آزادترين” كشور جهان، بردن نام «متجاوز» آزاد نيست!

پیک ایران: خرداد khordaad.com : يافته‌هاي خبرنگاران مستقل تاييد كرد كه محمد افشين از اعضاي فعال در يك نهاد امنيتي شهرستان دهدشت بوده و در ميان كودكان آزار ديده، برخي فرزندان مقام‌هاي رسمي شهر نيز وجود داشته‌اند. وي از جمله كساني بود كه خواستار سركوب بيش‌تر آزادي‌هاي محدود اجتماعي در دهدشت بوده و از نيروهاي […]

Free Blog Themes and Blog Templates