پست های برچسب: دولت وحدت ملی

02.27.2009

توافق مقدماتی گروه های فلسطینی برای تشکیل دولت وحدت ملی

خُسن آقا: این نشانه تمام شدن پول آخوندهاست. وقتی آخوندها نتوانند پول ملت ایران را به این و آن گروه تروریستی بدهند عاقبتش می‌شود همین که مشاهده می‌کنیم. رادیوفردا: گروه های رقيب فلسطينى روز پنجشنبه توافق كردند كه با تشكيل پنج گروه كارى راه را براى تشكيل دولت وحدت ملى و حل و فصل اختلافات […]

Free Blog Themes and Blog Templates