پست های برچسب: رامین جهانبگلو

09.16.2012

جهانبگلو: زندان انفرادی سبب شد ایمانم را به ایمان از دست بدهم

رادیوفردا: بند ۲۰۹ زندان اوین به راستی گامی به دوزخ است. مکانی ترسناک حتی برای زمانی اندک. قلمرو بلامنازعی است برای مأموران امنیتی و بازجوها که به دلخواه خود با زندانی رفتار می‌کنند. آنها زندانیان بند ۲۰۹ را جاسوس، خائن، دشمنان اسلام و انقلاب می‌دانند که شایسته هر نوع تحقیر و رفتار خشونت‌آمیزند. زندانیان کمتر […]

Free Blog Themes and Blog Templates