پست های برچسب: رسول بداقی

05.4.2009

رسول بداقی بازداشت شد

فعالان حقوق بشر: در پی تجمع معلمان، امروز صبح رسول بداقی در برابر وزارت آموزش و پرورش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. رسول بداقی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران و از همکاران مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران، امروز صبح حسب فراخوانی که در تجمع ابن بابویه توسط فعالان صنفی صادر شده […]

Free Blog Themes and Blog Templates