پست های برچسب: زهرا بهرامی

02.8.2011

در اعتراض به تدفین مخفیانه زهرا بهرامی ، سفیر هلند از ایران فراخوانده می شود، وکیل هلندی زهرا بهرامی: احتمالا زیر شکنجه به قتل رسیده

شهرزادنیوز: مقامات ایرانی، جسد زهرا بهرامی را در منطقه ای در 400 کیلو.متری تهران دفن کرده و فرصت حضور دختر و بازماندگان وی را برای شرکت در مراسم نداده است. به گفته وکیل هلندی زهرا بهرامی، این اقدام مقامات ایران موجب تقویت شایعه مرگ زهرا بهرامی زیر شکنجه شده است. شهرزاد نیوز: “یوری روزنتال” وزیر […]

Free Blog Themes and Blog Templates