پست های برچسب: سگ نجیب

08.19.2012

ماجرای نرفتن “سگ نجیب” اسرائیل به ایران

بی‌بی‌سی: داوید شادی: من صهیونیست نیستم. نمی دانم این چه القابی است که روی افراد می گذارند. همه ما انسان هستیم. داوید شادی، فیلمساز اسرائیلی می گوید هیچگاه تصور نمی کرد که اولین فیلم کوتاه او، “سگ نجیب” (Gentle Dog) در ایران طرفدار پیدا کند، آن هم در بین دستاندرکاران جشنواره ای که بر ضدیت […]

Free Blog Themes and Blog Templates