پست های برچسب: سیامک مهر

12.19.2012

گفتگوی سعید قائم مقامی با میترا پور شجری فرزند سیامک مهر زندانی سیاسی

12.29.2011

گزارشی از دادگاه قرون وسطایی وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پور شجری (سیامک مهر)

فعالین حقوق بشر: وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پورشجری (سیامک مهر) گزارشی از محاکمۀ خود را که در 30 آذر ماه صورت گرفت جهت انتشار و آگاهی عموم وارسال به سازمانهای حقوق بشری در اختیار “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” قرار داده است. وبلاگ نویس زندانی در دادگاه در حالی که با دست بند […]

11.27.2011

وضعیت حاد وبلاگ نویس زندانی در زندان ندامتگاه کرج

پژواک‌ایران: بنابه گزارشات رسیده به “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” وبلاگ نویس زندانی در شرایط حاد جسمی در زندان ندامتگاه کرج بسر می برد. در طی چند هفتۀ اخیر وضعیت جسمی وبلاگ نویس زندانی محمد رضا پورشجری در زندان ندامتگاه کرج رو به وخامت گراییده است.او در طی هفتۀ گذشته 3 بار بیهوش […]

06.14.2011

رنجنامۀ وبلاگ نویس زندانی سیامک مهر

منبع: از روز نخست بازداشت تاکنون از بازجو و شکنجه گر و بازپرس و غیره جملگی من را به اعدام تهدید کردند و هر یک که دهان بازکردند به جای زبان طناب دار نمایان شده است . در رابطه با تهدید و فشارهای سخت و بی امان تمامی وبلاگها و ایمیل های من را گرفتند […]

04.16.2011

وبلاگ نویس زندانی با خطر صدور حکم اعدام مواجه است

انقلاب اسلامی: بنابه گزارشات رسیده به “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” دادگاه کرج قصد دارد وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پور شجری (سیامک مهر) را به حکم ضد بشری اعدام محکوم کند. وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پورشجری قرار است اول تیرماه با اتهامات سنگین که به وی نسبت داده شده است در شعبۀ ۱۰۹ […]

Free Blog Themes and Blog Templates