پست های برچسب: عقب افتادگی

01.17.2012

چهار عامل عقب‌ماندگی خاورمیانه و جهان اسلام

رادیوفردا: مهدی مظفری: تمام گزارش‌های رسمی سازمان ملل متحد در مورد جهان عرب نشان می‌دهد که بیست و دو کشور عرب از جمله ثروتمندترین و در عین حال غیرپیشرفته‌ترین جوامع جهان هستند. این گزارش‌ها توسط صهیونیست‌ها تهیه نشده و بیشتر پژوهندگان و نویسندگان این گزارش‌ها عرب‌تبارند. به چند رقم اکتفا کنیم. کل درآمد ناخاص سالانه […]

Free Blog Themes and Blog Templates