پست های برچسب: علی‌اکبر حيدری‌فر سه

08.24.2010

دادستان کل کشور تعليق سه مقام قضايی مرتبط با کهريزک را تاييد کرد

رادیوفردا: غلامحسين محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور با تاييد خبر تعليق سه مقام قضایی مرتبط با پرونده کهريزک، گفت که پرونده کوی دانشگاه هم در جريان است. حکم تعليق سه مقام ارشد قضايی که با پرونده کهريزک ارتباط داشتند در شرايطی صادر شده است که عبدالحسين روح الامينی، علی کامرانی و علی جوادی فر، پدران سه […]

Free Blog Themes and Blog Templates