پست های برچسب: عکاس احمدی نژاد

10.5.2012

فرار فیلمبردار خصوصی احمدی نژاد با انبوهی از فیلم از تاسیسات اتمی، و گنجی که در اختیار سیا قرار داد

انقلاب اسلامی: پرونده های دبکا افشاگر یک از دراماتیک ترین بدست آوردن اطلاعات در طول سالها و فاجعه ای حماسی برای ایران. منابع اختصاصی و اطلاعاتی ما افشاگر این اطلاعات می شوند که حسن گلخانبان، فیلمبردار شخصی احمدی نژاد از هیئت که او با خود به سازمان ملل برده بود در تاریخ اول اکتبر در […]

Free Blog Themes and Blog Templates