پست های برچسب: غرامت جنگی

02.27.2009

رئيس جمهور عراق در گفت وگو با خبرآنلاين: ایران غرامت جنگی را به عراق ببخشد

خبرآنلاین: دیپلماسی – رئیس جمهور عراق خواستار بخشش غرامت جنگ 8 ساله عراق علیه ایران شد. جلال طالبانی در گفت وگو با خبرآنلاین با یادآوری اینکه دولتمردان فعلی عراق در دوران صدام همراه ایران با رژیم بعث می جنگیدند، اظهارداشت: مردم عراق نیز مانند مردم ایران بی گناه بودند و صدام پیش از حمله به […]

Free Blog Themes and Blog Templates