پست های برچسب: فدراسیون تنیس

02.8.2009

یک پست جدید برای مهرداد بذرپاش؟!

فرارو– در حالی كه دوره چهار ساله ریاست علیرضا خروشی در فدراسیون تنیس اسفندماه امسال به پایان می‌رسد، خبرهایی از تغییرات مدیریت این فدراسیون شنیده می‌شود. به گزارش ایسنا، تغییر رییس فدراسیون تنیس جدی شده است و خروشی بزودی با فدراسیون تنیس خداحافظی خواهد كرد. در این بین نیز از “مهرداد بذرپاش” مدیرعامل گروه خودروسازی […]

Free Blog Themes and Blog Templates