پست های برچسب: فدرالیسم

07.15.2012

معامله پایاپای رضا پهلوی و نوری علا

ایران گلوبال: سوالی که ممکن است برای بسیاری پیش آمده باشد این است که اسماعیل نوری علا که روزگاری بر علیه رضا پهلوی می نوشت چگونه از اردوگاه سلطنت طلبان سر در آورده است و چرا با چرخشی عجیب، به چلبی سازی روی آورده و علنا در پی آن است که از جعبه خاکستری پروژه […]

04.13.2012

وعده‌ی آب و برق مجانی خمینی‌ و فدرالیسم

خودنویس: اگردر یک کشور دمکراتیک و آزاد شخصی درانتخابات (مثلن ریاست جمهوری ) کاندید شود و در تبلیغات انتخاباتی خود وعده دهد، که در صورت به قدرت رسیدن مثلن آب و برق و دیگر خدمات شهری را مجانی و یا مالیات را حذف می‌کند، بی گمان اگر با فریادهای خشمگین و پرتاب تخم مرغ از […]

Free Blog Themes and Blog Templates