پست های برچسب: محمدتقی هاشمیان

11.26.2012

این ننگ نیست که این آدم برای مملکت تصمیم بگیرد؟

بازتاب: توهم وی در مورد خودش، موجب شده که او در رشته های مختلفی از فنی مهندسی گرفته تا پزشکی، محیط زیست، فلسفه، باستان شناسی و میراث فرهنگی و سایر رشته ها خود را صاحب نظر بداند و به هر قیمتی سعی کند برای خود در این زمینه ها سوابق جمع کند. براساس وعده داده […]

Free Blog Themes and Blog Templates