پست های برچسب: محمدرضا رادان

06.11.2011

سردار رادان:اگر صاحب‌خانه در منزل نباشد و ماموران نتوانند از در وارد خانه شوند با “عملیات راپل” دیش را جمع‌ می‌کنیم

عبرت: به گزارش عبرت نیوز ،در حالیکه تنها چند روز از ماجرای حمله به امام جماعت دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران و ماجرای تجاوز به مهمانی خصوی در یک باغ نگذشته و بسیاری از مردم از کاهش ضریب امنیت عمومی و مزاحمتهای خیابانی،فروش علی مواد مخدر و افزایش سرقتهای خرد و برخی دیگر از جرائم […]

Free Blog Themes and Blog Templates