پست های برچسب: محمدرضا پورشجری

12.29.2011

گزارشی از دادگاه قرون وسطایی وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پور شجری (سیامک مهر)

فعالین حقوق بشر: وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پورشجری (سیامک مهر) گزارشی از محاکمۀ خود را که در 30 آذر ماه صورت گرفت جهت انتشار و آگاهی عموم وارسال به سازمانهای حقوق بشری در اختیار “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” قرار داده است. وبلاگ نویس زندانی در دادگاه در حالی که با دست بند […]

12.20.2011

محمدرضا پورشجری از اعدام نمایشی تا محاکمه به اتهام سب‌النبی و محاربه

خانه حقوق بشر ایران: محمدرضا پورشجری که در سلول‌های انفرادی زندان رجایی‌شهر دو بار به صورت نمایشی اعدام شده، روز چهارشنبه به اتهام سنگین «محاربه و سب‌النبی» محاکمه خواهد شد. مجتبی سمیع‌نژاد: میترا پورشجری فرزند محمدرضا پورشجری وبلاگ‌نویس زندانی می‌گوید: «تا چند روز دیگر پدرم به اتهام “محاربه و سب‌النبی” محاکمه می‌شود و ممکن است […]

11.27.2011

وضعیت حاد وبلاگ نویس زندانی در زندان ندامتگاه کرج

پژواک‌ایران: بنابه گزارشات رسیده به “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” وبلاگ نویس زندانی در شرایط حاد جسمی در زندان ندامتگاه کرج بسر می برد. در طی چند هفتۀ اخیر وضعیت جسمی وبلاگ نویس زندانی محمد رضا پورشجری در زندان ندامتگاه کرج رو به وخامت گراییده است.او در طی هفتۀ گذشته 3 بار بیهوش […]

10.28.2011

با امضاء این متن، به محمدرضا پورشجری (سیامک مهر) یاری رسانید.

برای امضاء اعدام نه ، زندگی آری . ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از […]

Free Blog Themes and Blog Templates