پست های برچسب: محمد مرآح

03.22.2012

محمد مرآح، فرد متهم به قتل در تولوز کشته شد

رادیوفرانسه: محمد مرآح، فرد متهم به قتل سه نظامی و چهار فرد غیرنظامی که از روز گذشته در محاصره نیروهای پلیس فرانسه قرار گرفته بود، پس از 32 ساعت مقاومت کشته شد. محمد مرآح، 24 ساله که متهم به قتل 7 تن، در روزهای اخیر است، پس از 32 ساعت مقاومت، در ساعت ده و […]

Free Blog Themes and Blog Templates