پست های برچسب: مداحی

08.24.2010

آيا ارضی و حداديان به سوی محسن رضايی چرخش كرده‌اند؟ جاسوسی از رفت‌و‌آمدهای مسجد ارگ توسط يک تيم دولتی؟! حداديان: هواداران احمدی‌نژاد قصد بلوا دارند؛ ما به خيابان نمی‌آييم

آفتاب: فروزان آصف نخعی: در حوزه نیروهای سیاسی،‌ شکاف از روحانیون با دولت احمدی‌نژاد این بار به شکاف میان مداحان با دولت احمدی‌نژاد تبدیل شده است. هر چند آقای احمدی نژاد بارها تاکید کرده است که برای حمله به او، از مشایی رییس دفترش آغاز کرده‌اند. با این همه دستگیری جاسوسانی که به گزارش تابناک […]

04.29.2010

حاکمیت گفتمان مداحی در دوره چهارم حیات انقلاب اسلامی، منصور ارضی: رییس دفتر رییس جمهوری به … ها کمک می‌کند

آفتاب نیوز: صد نفر را به استخر مشروب بردند، تجاوز كردند و كشتند و گفتند در كهريزك به آن‏ها تجاوز شده است به دنبال حاکمیت گفتمان مداحان از آغاز دولت نهم، این گفتمان در حال حاضر به اوج خود رسیده به نحوی که منصور ارضی شمس‌المداحان ایران در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرده که […]

Free Blog Themes and Blog Templates