پست های برچسب: مرسی

11.3.2012

قابل توجه خوش خیالان؛ مرسی: جزایر سه گانه، شرط مصر برای رابطه با ایران!

خُسن آقا: خوب معلومه وقتی که بر ایران اعراب حکومت می‌کنند یک عرب مصری هم چنین حرفی بزند! آقای مرسی گر صبر کنید ملت ایران ریشه این حکومت عربی را برکند، آنگاه به شما قول می‌دهم برای ورود به ایران باید شما و دیگر اعراب قبل از ورود غسل نظافت بگیرید. بازتاب‌امروز: مرسی که در […]

Free Blog Themes and Blog Templates