پست های برچسب: مصطفي محمدنجار

09.10.2009

حضور گسترده فرماندهان نظامي در معارفه وزیر

بازتاب: حضور گسترده فرماندهان ارشد نظامي و انتظامي به خصوص فرماندهان ارشد نيروي انتظامي به واسطه رابطه كاري وزارت كشور با اين نيرو از نكات قابل توجه برنامه ديشب بود كه محصولي نيز در بخش‌هايي از سخنان خود گريزي به اين موضوع زد و از حسن نگاه رهبري در سپردن جانشيني فرماندهي كل قوا در […]

Free Blog Themes and Blog Templates