پست های برچسب: نوفل لوشاتو

02.27.2009

آیت الله خمینی در تبعیدگاه نوفل لوشاتو چه گفت و در ایران سرنوشت تعهداتش به مردم چه شد؟

همدمی: “بشر در اظهار نظر خودش آزاد است”. گفتگو با خبرنگاران،11 آبان 57، پاریس “اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است.” سخنرانی 5 آبان 57، پاریس، امام و …، گردآورندگان منصور دوستکام، هایده جلالی، انتشارات پیام آزادی،چاپ سوم، زمستان 58،ص168 “مطبوعات در نشر همه‌ی حقایق و واقعیات آزادند”.3 مصاحبه با پائزه‌سرا ایتالیایی،11 آبان […]

Free Blog Themes and Blog Templates