پست های برچسب: نوکيا زيمنس

08.25.2011

شکنجه مخالفان در بحرين با فناوری «نوکيا زيمنس»

زادیوفردا: بازجوهای بحرينی علاوه بر شلنگ های لاستيکی که برای کتک زدن «عبدالغنی الخنجر» استفاده می کردند، ابزار ديگری نيز در دست داشتند: متن چاپ شده پيامکهای تلفنی (اس. ام. اس.) و جزیيات گفت وگوهای شخصی او به وسيله تلفن همراهش. به نوشته «بلومبرگ»، آقای الخنجر ۳۹ ساله – که از ماه اوت تا فوريه […]

Free Blog Themes and Blog Templates