پست های برچسب: هدا صابر

06.13.2011

شهادتنامه ۶۴ زندانی سیاسی درباره چگونگی جانباختن هدی صابر

کلمه: ۶۴ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین با ارسال شهادت نامه ای، شهادت دادند که شهید هدی صابر در هشتمین روز اعتصاب غذای خود در بهداری زندان اوین از سوی مامورانی که حدس می زنند ماموران امنیتی و اطلاعاتی بوده اند، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. آنها شرایط بد جسمانی […]

06.12.2011

هدی صابر در زندان درگذشت

فیس بوک محمد نوری زاد: آقای هدی صابر در پی اعتصاب غذا به بیمارستان مدرس منتقل میشوند و بدلیل دیرهنگام آوردن ایشون به زندان ، دچار سکته قلبی می شوند و از دنیا میروند. مسئولین از انتشار خبرش جلوگیری می کنند و جنازه رو در اختیار گرفته اند.

Free Blog Themes and Blog Templates