پست های برچسب: ولى فقيه

08.31.2009

آيت الله منتظرى: ولى فقيه بدون انتخاب آزاد مردم مشروعيت ندارد

رادیوفردا: آيت الله حسينعلى منتظرى از مراجع تقليد ساكن قم، در فتوايى تازه اعلام كرد: مشروعيت ولى فقيه با انتخاب صحيح و آزاد مردم محقق مى شود و بدون آن نه مشروعيت دارد و نه مقبوليت. اين مرجع تقليد سرشناس، فتواى تازه خود را در پاسخ به پرسشى پيرامون «ميزان نقش رضايت اكثريت در جواز […]

Free Blog Themes and Blog Templates