پست های برچسب: پارلمان اروپا

03.13.2012

به کوری چشم آخوندها: ویژه برنامه های جشن نوروز ۹۱ در پارلمان اروپا

رادیوفردا: پس از به رسميت شناختن نوروز از طرف سازمان ملل متحد، پارلمان اروپا هم تصميم گرفته است که از سال نو ۹۱ خورشيدی، اين بزرگترين جشن ملی ايرانيان را در شهر بروکسل، پايتخت بلژيک، برگزار کند. اين مراسم به ابتکار احزاب سبز اروپايی برگزار می شود و برپايی آن بر عهده نهادی فراگير به […]

Free Blog Themes and Blog Templates