پست های برچسب: پارچه

09.20.2011

پارچه فروشان بازار تهران بار ديگر دست به اعتصاب زدند

رادیوفردا: منابع خبری در ايران گزارش داده اند پارچه فروشان بازار بزرگ تهران که به مدت یک هفته مغازه های خود را باز کرده بودند روز سه شنبه بار دیگر در اعتراض به نحوه اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده واحدهای تجاری خود را بستند. خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، در گزارشی اعلام کرد که بنکداران […]

07.8.2010

روز سوم ناآرامی دربازار/نماینده صنف پارچه فروشان بازداشت شد

کلمه: در تداوم اعتراضات بازاریان تهران، همزمان یکی از معترضان در بازار، توسط ماموران امنیتی و لباس شخصی ها بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد. به گزارش سایت های خبری، نماینده صنف بازار پارچه فروشان، در حالی که از پشت بلندگو وضعیت موجود را محکوم کرده و از مردم بخصوص بازاریان می خواست امروز […]

Free Blog Themes and Blog Templates