پست های برچسب: پیام جهانگیر

09.24.2011

پیام جهانگیر برای اجرای حکم به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد

خانه حقوق بشر ایران: پیام جهانگیر فعال سیاسی در شیراز صبح امروز برای اجرای حکم یک سال زندان خود بازداشت و به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. پیام جهانگیر دانش آموخته ممتاز علوم سیاسی که پس از انتخابات در تاریخ ۱۴ آذر ۸۸ در منزل دستگیر و به مدت دو ماه در بازداشتگاه اداره […]

Free Blog Themes and Blog Templates